1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via Medimas Shop Online via webbplatsen www.medimas.se och därtill hörande sidor, (”Webbshoppen”). Villkoren gäller mellan dig och det företag SKYTRAX som du ingår avtalet med. Avtal ingås med SKYTRAX ADAM RYBORZ , org. nr PL6342527239.
1.2 SKYTRAX expedierar inga köp till personer under 18 år. All handel ska ske med personer över 18år.
1.3 SKYTRAX reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på webbshoppen, samt allt innehåll på denna, ägs av SKYTRAX eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från SKYTRAX.
Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad.


2. Avtal och beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbshoppen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt SKYTRAXs integritetspolicy, se nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, (”Avtal”), ingås först när SKYTRAX skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från SKYTRAX.
2.2  SKYTRAX strävar efter att Kund ska få orderbekräftelse senast 72 timmar efter det att SKYTRAX mottagit en beställning. Om en beställning görs på fredag eller helgdag försöker SKYTRAX dock bekräfta denna senast kl 18:00 nästföljande arbetsdag. En beställning kan endast bekräftas om SKYTRAX kan fastställa Kundens bostadsadress.


3. Kunduppgifter m.m.
3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.
3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till SKYTRAX om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.
3.3 Om SKYTRAX misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har SKYTRAX rätt att stänga av Kunden. SKYTRAX har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.
3.4 Vi hanterar våra kunders uppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).


4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbshoppen gäller de priser som anges på Webbshoppen. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.
4.2 Kunden kan betala sin beställning genom Banköverföring, paypal eller payson. 


5. Frakt och leverans
5.1 Varor levereras normalt inom sju arbetsdagar räknat från när din order lagts.
5.2 Kunden kan lösa ut sitt paket t.o.m. 7 dagar från det att avisering mottagits.


6. Öppet köp och ångerrätt
6.1 Vid köp av varor på Webbshoppen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumenträttsliga regler. Detta innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela SKYTRAX detta inom 14 dagar från att du mottagit den beställda varan.
6.2 Ångerrätten gäller inte om Kund bryter förpackningen, om inte detta är nödvändigt för att undersöka eller testa varan.
6.3 Kund som vill utöva sin ångerrätt ska skicka varan åter till SKYTRAX i huvudsakligen oförändrat skick. Kunden är ansvarig för att varan inte skadas under tiden Kunden har den i sin besittning och att den returneras i gott skick. SKYTRAX rekommenderar därför att Kunden skickar varorna väl emballerade och i originalkartong. Varan ska skickas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till SKYTRAX. 
6.5 Kunden står för kostnad och risk för returen. 
6.6  När SKYTRAX fått tillbaka returnerad vara och konstaterat att den är i huvudsakligen oförändrat skick betalar SKYTRAX tillbaka det belopp Kunden betalat för vara som skickats tillbaka. Vid retur av del av order återbetalas fraktavgiften inte. SKYTRAX betalar tillbaka beloppet inom 14 dagar från det att SKYTRAX mottagit dina varor. SKYTRAX förbehåller sig rätten att neka retur av en vara om det visar sig att varan inte är i huvudsakligen oförändrat skick.
6.7 Returer ska skickas till SKYTRAX ADAM RYBORZ KOLEJOWA 19 40-601 KATOWICE POLEN. 


7. Reklamationer
7.1. Adress för reklamation är  SKYTRAX ADAM RYBORZ KOLEJOWA 19 40-601 KATOWICE POLEN. 
7.2 När SKYTRAX fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig skickas en ny vara ut. Varan skickas ut inom 30 dagar från det att SKYTRAX mottagit din reklamation. SKYTRAX förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation. Vid reklamationer följer SKYTRAX riktlinjer från svenska Allmänna. 
7.3 Är varan du beställt slut på lager sker återbetalning inom 30 dagar. SKYTRAX står för returfrakten vid reklamationer. 


8. Tillämplig lag och tvist
Vid eventuell tvist följer SKYTRAX beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden), Forbrugerklagenævnet och Forbrukertvistutvalget.
Dessa Villkor har fastställts av SKYTRAX den 2014-03-03