Våra produkter är CE-märkta enligt gällande regelverk och är därmed godkända inom

Sverige och EU.